นโยบายการคืนเงิน

โดยทั่วไปเราไม่รับคืนเงินเว้นแต่สินค้าจะมีตำหนิ